Změna názvu stránek na Facebooku.

Vážení zákazníci a návštěvníci našich FB stránek. Došlo ke změně názvu naší společnosti z “Distribuce vín malovinařů” na “B´leVín”. Velice si vážíme Vaší přízně a věříme, že nový název bude lépe vystihovat zaměření naší firmy. Hlavním cílem změny názvu stránek na FB je sjednocení webových a FB stránek a sjednocení celkového konceptu propagace firmy.